Het Landhoofd

Wist je dat...

Het Landhoofd is ontworpen door Pierre Cuypers?
De architect die o.a. het Rijksmuseum en het centraal station van Amsterdam ontwierp, evenals ontelbare kerken was ook de man achter de grote renovatie van kasteel de Haar.
Zijn voorliefde voor middeleeuwse bouwwerken is duidelijk terug te zien aan de buitenzijde van het Landhoofd.
Ook binnen zijn duidelijke sporen van de specialisatie van Cuypers te vinden.

Het Landhoofd gebouwd is om de spoorbrug te verdedigen?
Toen tot de bouw van de brug besloten werd, was er een belangrijke eis van het ministerie van oorlog: De brug moet te verdedigen zijn.
Het Landhoofd was een onderdeel van die verdediging, maar niet het enige.

Het Landhoofd nooit door het Nederlandse leger in gebruik werd genomen?
Na oplevering van de brug en het Landhoofd besloot het ministerie er definitief geen militairen te stationeren.
Het leegstaande gebouw stond daardoor direct al op de nominatie om gesloopt te worden.

Het Landhoofd gespaard werd dankzij stiekem overstekende voetgangers?
Lieden staken met gevaar voor eigen leven de Waal over via de spoorbrug, de enige brug in de wijde omgeving.
Om dit tegen te gaan werden de leegstaande torens van het Landhoofd, die op de nominatie stonden om gesloopt te worden, ingericht als brugwachterswoningen.
Van 1880 tot 1936 werd van hieruit de toegang tot de brug bewaakt.

Het Duitse bezettingsleger het Landhoofd in gebruik nam waar het ooit voor gebouwd was?
In 1943 kregen de in de torens wonende gezinnen twee dagen de tijd om met hun hebben en houwen te vertrekken.
Het Duitse leger verbouwde de torens grondig tot onneembare geschutstorens.

Het Landhoofd een prominente rol heeft gespeeld bij de slag om de spoorbrug en de "oversteek" tijdens operatie Market Garden?
Op de zolderverdieping van een van de torens is een kleine expositie ingericht, over de rol van het gebouw tijdens en na de chaotische bevrijding van Nijmegen.

De enorme woningnood na de oorlog er voor heeft gezorgd dat het Landhoofd niet direct is geloopt na WOII?
Eigenlijk was de schade aan het gebouw zo groot dat het reddeloos verloren was.
Dankzij het woningtekort in de stad werden echter slechts de topverdiepingen gesloopt en de rest weer voor bewoning geschikt gemaakt.

De woningen in de loop van 1962 onbewoonbaar verklaard werden?
De tijdelijke herstellingen uit 1948 bleken van een dusdanige slechte kwaliteit dat het gebouw erg vochtig werd.
in 1962 voldeed het daarom niet meer aan de eisen van de tijd. De bewoners verhuizden weg en het landhoofd kwam leeg te staan.

Zowel kunstenaar Theo Elfrink, als fotograaf Wim Giesbers tijdelijk hun atelier en studio in het Landhoofd mochten vestigen?
Dat tijdelijk werd ruim vijftig jaar en eindigde pas in 2014, na het overlijden van Theo Elfrink en het wegverhuizen van Wim Giesbers.

Er een muziekoefenruimte in het Landhoofd is?
Je hoort er door de dikke muren buiten weinig van, maar binnen gaat regelmatig het dak eraf.

Er een boekje gepubliceerd is met alle wetenswaardigheden over het Landhoofd en de Spoorbrug?
Dit boekje is slechts verkrijgbaar in het landhoofd, tijdens de rondleidingen, en kost € 4,95.
Met de opbrengst wordt het onderhoud betaald en de expositie uitgebreid.

Al deze feiten en nog veel meer komen aan bod tijdens de rondleidingen in het Landhoofd, die worden bekroond met een spectaculair uitzicht.